Hvem er vi, og hva er NORRIB?

Hvem er vi?

Vi er tre studenter som har tatt Informatikk 1 og 2 og har nå vår avsluttende oppgave som er en hjemmeside for
Ringvold Rør & Sanitær. Denne prosjektoppgave håper vi vil vise en del av det vi har lært gjennom denne tiden som studenter ved Educo.

NORRIB er prosjektnavnet og er valgt for enkelthetens skyld og står for Nord-Odal Rørleggerbedrift Ralf - Irene - Børge
Vi har valg dette prosjektet fordi vi mener at dette er et interessant arbeidsfelt og firmaet er en bekjent av den ene studenten.
Her er linken til vårt prosjekt:
http://home.no.net/bringvol/
Børge Greaker Irene Haugen Ralf Reese
BILDE AV BØRGE BILDE AV IRENE BILDE AV RALF
Børge Greaker
Jobber for tiden som lærer på Bjerkely Folkeskole.
Irene Haugen
Jobber i Sør-Odal kommune på IT avdelingen.
Ralf Reese
Jobber i Statens Forvaltningstjeneste i Oslo i
IT avdelingen der.